Rezerwacja

Skontaktuj się z nami
mailowo lub telefonicznie
i zarezerwuj swój pobyt
w uzdrowisku:

Szczawno-Zdrój:
Dział marketingu
0048 (74) 849 31 35
0048 (74) 849 31 36
0048 (74) 849 31 56
Recepcja Dom Zdrojowy
w Szczawnie - Zdroju
24h na dobę

0048 (74) 849 31 30
Recepcja Młynarz
w Szczawnie - Zdroju

0048 (74) 849 31 51
uzdrowisko@szczawno-
jedlina.pl


Jedlina-Zdrój
Recepcja Dom Zdrojowy
w Jedlinie - Zdroju

0048 (74) 849 32 00
jedlina@szczawno-jedlina.pl

regulamin

*

*

 

Regulamin Fitness Zdrój „Uzdrowisko Szczawno – Jedlina” S.A.

 

Postanowienia ogólne

1.    Przed zakupieniem biletu lub karnetu należy zapoznać się z treścią Regulaminu Fitness Zdrój „Uzdrowisko Szczawno – Jedlina” S.A. Zakupienie biletu lub karnetu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

2.    Osoby korzystające z Fitness Zdroju zobowiązane są do przestrzegania godzin funkcjonowania   Klubu.

3.    Godziny otwarcia Klubu oraz wszelkie zmiany w tym zakresie Klub ogłosi uprzednio w sposób umożliwiający klientom zapoznanie się z nimi.

4.    Osoby korzystające z Fitness Zdroju zobowiązane są do przestrzegania porządku, właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym korzystania z Klubu.

5.    Na teren Fitness Zdroju może wejść samodzielnie osoba, która ukończyła 16 lat bądź z pełnoletnim opiekunem.

6.    Osoby korzystają z oferowanych w Fitness Zdroju usług na własną odpowiedzialność. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i inne następstwa zdrowotne związane z indywidualnym stanem zdrowia klienta. Pamiętaj aby Twój stan zdrowia pozwalał Ci na bezpieczne korzystanie z zajęć.

7.Karnet upoważnia do wejścia tylko osobę, na którą jest imiennie wystawiony.

8.    Karnet utracony, zniszczony lub nieczytelny jest nieważny. Wydanie nowego karnetu jest odpłatne i kosztuje 10 zł.

9.    Palenie, spożywanie i sprzedaż alkoholu, farmaceutyków lub innych niedozwolonych i nie posiadających atestów Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej substancji jest surowo wzbronione. Osoby nie stosujące się do tego zakazu utracą swoje członkostwo oraz zostaną wyproszone z Klubu.

10. Fitness Klub zastrzega sobie prawo do wymówienia udziału w zajęciach na czas określony lub stały w przypadku niewłaściwego zachowania lub łamania regulaminu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego

11. Osoby korzystające z Fitness Zdroju nie mogą przebywać w pomieszczeniach dla personelu, jak również wywieszać plakatów, ulotek, osobistych informacji bez zgody personelu.

12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni ani na terenie całego Fitness Zdroju. Przed zamknięciem Klubu wszystkie rzeczy z szafki powinny być usunięte. W przypadku potrzeby przechowania wartościowych rzeczy prosimy o kontakt z Recepcją.

 

Postanowienia szczegółowe

1.    Dla zachowania sprzętu w dobrym stanie i uniknięcia awarii niedopuszczalne jest opuszczanie – rzucanie jakichkolwiek ciężarów z wysokości.

2.    Ze względu na bezpieczeństwo własne i osób współćwiczących wszystkie użyte sprzęty do ćwiczeń muszą być odpowiednio zabezpieczone i złożone we właściwym miejscu przez ćwiczącego tj. hantle, obciążenie ze sztang odłożone na swoje miejsce.

3.    Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa jego niewłaściwego użytkowania

4.    Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody

5.    Uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać prowadzącemu siłownię.

6.    Korzystającym z siłowni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności: wchodzić na siłownię bez zezwolenia, hałasować, palić papierosów i pić napojów alkoholowych.

7.    W celu zachowania należytego porządku i higieny wszyscy użytkownicy Fitness Zdroju powinni korzystać z ręczników, koszy na śmieci i innych środków czystości.

8.    Na terenie Klubu obowiązuje odzież i obuwie sportowe.

9.    Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

10.    Zajęcia grupowe odbywają się w przypadku zebrania co najmniej 4 osób.

11.    Na wybrane zajęcia grupowe w trosce o komfort osób ćwiczących wpuszczamy ograniczoną liczbę osób.

12.    Z uwagi na organizację zajęć grupowych uprasza się o punktualne przychodzenie na zajęcia.

13.    Rodzaj zajęć należy wybierać indywidualnie w zależności od poziomu zaawansowania, możliwości fizycznych i zdrowotnych. W razie problemu z wyborem zajęć lub rodzaju ćwiczeń należy skonsultować się z instruktorem lub trenerem.

14.    Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

15.    Wskazane jest niespożywanie posiłku na co najmniej godzinę przed zajęciami lub treningiem.

16.    O zauważonych w trakcie ćwiczeń problemach zdrowotnych niezwłocznie należy poinformować instruktora lub trenera.

17.    Zapoznaj się z zasadami uczestnictwa w poszczególnych rodzajach zajęć grupowych w celu optymalnego doboru ich intensywności do indywidualnych potrzeb.

18.    Wszyscy uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów p. pożarowych wynikających z zasad ogólnych