Rezerwacja

Skontaktuj się z nami
mailowo lub telefonicznie
i zarezerwuj swój pobyt
w uzdrowisku:

Szczawno-Zdrój:
Dział marketingu
0048 (74) 849 31 35
0048 (74) 849 31 36
0048 (74) 849 31 56
Recepcja Dom Zdrojowy
w Szczawnie - Zdroju
24h na dobę

0048 (74) 849 31 30
Recepcja Młynarz
w Szczawnie - Zdroju

0048 (74) 849 31 51
uzdrowisko@szczawno-
jedlina.pl


Jedlina-Zdrój
Recepcja Dom Zdrojowy
w Jedlinie - Zdroju

0048 (74) 849 32 00
jedlina@szczawno-jedlina.pl

Skierowanie z NFZ

*

*


1. Leczenie uzdrowiskowe może mieć formę leczenia szpitalnego uzdrowiskowego (turnus 21-dniowy), sanatoryjnego uzdrowiskowego (turnus 21-dniowy), rehabilitacji w szpitalu uzdrowiskowym (turnus 28-dniowy), rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym (turnus 28-dniowy) oraz leczenia ambulatoryjnego w przychodni uzdrowiskowej.

2. Leczenie szpitalne uzdrowiskowe oraz rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym jest całkowicie bezpłatna i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego, które wystawia szpital uzdrowiskowy. Jest to kontynuacja leczenia szpitalnego.

3. W sanatorium uzdrowiskowym oraz w ramach rehabilitacji sanatoryjnej kuracjusz wnosi opłatę sanatoryjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w Sanatorium Uzdrowiskowym. Dopłata kuracjusza do zakwaterowania i wyżywienia uzależniona jest od standardu pokoju.

 
(obowiązujący od 03.02.2017r)

(Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w Sanatorium Uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu z uwzględnieniem standardu pokoju)

 

Wysokość częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania

w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu

 

 

 

Lp.

 

 

 

 Poziom

 

 

I sezon rozliczeniowy

(w złotych)

od 1 października

do 30 kwietnia

 

 

 II sezon rozliczeniowy

(w złotych)

od 1 maja

do 30 września

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1

 

 I

 

 A

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

 

 

 28,80

 

 

 36,10

 

 

 

 

 

 B

pokój jednoosobowy w studiu

 

 

 23,00

 

 

 33,00

 

2

 

 II

 

 pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

 

 

22,00

 

 

29,30

 

3

 

 III

 

 A

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

 

 

 17,30

 

 

 24,10

 

 

 

 

 

 B

pokój dwuosobowy w studio*

 

 

 14,60

 

 

 22,00

 

4

 

 IV

 

 pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

 

 

 12,50

 

 

 17,30

 

5

 

 V

 

 A

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

 

 

11,00

 

 

 13,10

 

 

 

 

 

 B

pokój wieloosobowy w studio*

 

 

 10,50

 

 

 12,00

 

6

 

 VI

 

 pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

 

 

 9,40

 

 

 10,50

 

 

* Przez pokój w studio należy rozumieć jeden z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój


Leczenie w sanatorium uzdrowiskowym oraz rehabilitacja sanatoryjna odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.

4. Zgodnie z zapisami Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pacjenci przebywających w ramach leczenia uzdrowiskowego stacjonarnego w miejscowościach uzdrowiskowych zobowiązuje się do ponoszenia opłaty uzdrowiskowej. Wysokość stawki reguluje każdorazowo Uchwała Rady Miejskiej.

5. W ramach leczenia uzdrowiskowego ambulatoryjnego oddział NFZ pokrywa koszty zabiegów i badań lekarskich. Jeżeli Pacjent chce czas rehabilitacji spędzić w sanatorium we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Leczenie odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.

6. Wypożyczenie telewizora jest usługą płatną, według cennika, obowiązującego w Uzdrowisku.

7. Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

8. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, posiadający kontrakt z oddziałem NFZ lub zatrudniony w placówce posiadającej kontrakt oddziałem NFZ.

9. Druki skierowań na leczenie uzdrowiskowe posiadają lekarze i placówki zdrowia. Skierowania na leczenie uzdrowiskowe winien wysłać do oddziału NFZ lekarz.

10. O miejscu leczenia uzdrowiskowego decyduje lekarz-konsultant specjalista balneologii lub rehabilitacji medycznej, w oparciu o dane na temat stanu zdrowia, jakie są zawarte w skierowaniu. Wybór miejsca leczenia uzdrowiskowego uzależniony jest od schorzenia i wyznaczony w uzdrowisku o odpowiednim profilu leczenia.

11. Wyjeżdżając do uzdrowiska należy zabrać:

  • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe potwierdzone przez oddział NFZ,
  • dowód osobisty,
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • określoną przez lekarza kierującego dokumentację medyczną,
  • pieniądze w ilości wystarczającej do częściowego pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz opłacenia opłaty uzdrowiskowej (jeśli dotyczy) i innych usług płatnych,
  • strój gimnastyczny, dres, obuwie sportowe, leki przyjmowane w chorobach przewlekłych w ilości wystarczającej na czas pobytu.

12. Koszty podróży do i z uzdrowiska pacjent ponosi samodzielnie.

13. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego w miejscu i terminie wyznaczonym przez oddział NFZ, pacjent winien niezwłocznie odesłać do oddziału NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, wystawione przez lekarza.

14. Pacjent winien bezwzględnie zrezygnować z leczenia uzdrowiskowego, pomimo posiadania potwierdzonego przez oddział NFZ skierowania, jeżeli przed wyjazdem wystąpi nowe schorzenie, stanowiące przeciwwskazanie do jego odbycia lub stan zdrowia pacjenta ulegnie znacznemu pogorszeniu. Wskazana jest pilna porada u lekarza, który wystawił skierowanie.

15. Informujemy o konieczności zakupu prześcieradła do zabiegów fizjoterapełtycznych, minimum jeden raz na turnus cena zakupu to 7,00 zł / szt.

Osobodzień pobytu w Sanatorium czy Szpitalu Uzdrowiskowym rozpoczyna się od godz. 14.00 pierwszego dnia skierowania, a kończy do godz. 12.00 ostatniego dnia skierowania.

Zgoda na skrócenie turnusu udzielana jest wyłącznie w przypadku choroby, uniemożliwiającej dalsze leczenie, lub w sytuacjach losowych (ciężka nagła choroba lub śmierć bliskiej osoby).

W przypadku skrótu pobytu w Sanatorium/ Szpitalu Uzdrowiskowym z powodów innych niż ww. świadczeniobiorca (kuracjusz) ponosi odpłatność za niewykorzystany dzień leczenia uzdrowiskowego  w Sanatorium/ Szpitalu Uzdrowiskowym w wysokości 60,00 zł brutto (dorośli)  i 50,00 zł brutto (dzieci).

Uzdrowisko nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji miejsc. Miejsca przydzielane są przez recepcję po przyjeździe do wyznaczonego obiektu. Małżeństwom przydzielane są pokoje 2-osobowe, jeśli istnieje taka możliwość w danym obiekcie. Pokoje jednoosobowe przydzielane są na podstawie decyzji lekarskiej wyłącznie ze względów zdrowotnych (np. stomia, stany pooperacyjne itp.).

Uzdrowisko nie zapewnia ręczników. Pokoje nie są wyposażone w porcelanę ani sztućce.

Za świadczenia dodatkowe, takie jak wyżywienie i noclegi przy wcześniejszym przyjeździe i przy przedłużeniu pobytu pobierane są opłaty zgodne z cennikiem obowiązującym w Uzdrowisku.

Dopuszcza się kwaterowanie w obiektach Spółki, w ramach wolnych miejsc, osób przyjeżdżających ze skierowaniami z NFZ i ZUS o co najwyżej jeden nocleg wcześniej (przyjazd od godziny 17.00) niż jest wyznaczone na skierowaniu z NFZ, ZUS.

e-mail: uzdrowisko@szczawno-jedlina.pl

tel./fax. 74 843 67 64 (godz. 7:00-15:00),

leczenie kardiologiczne w Szpitalu Uzdrowiskowym "Teresa" tel.74 84 93 198,

e-mail: recepcja.domzdrojowyjedlina@szczawno-jedlina.pl