Rezerwacja

Skontaktuj się z nami
mailowo lub telefonicznie
i zarezerwuj swój pobyt
w uzdrowisku:

Szczawno-Zdrój:
Dział marketingu
0048 (74) 849 31 35
0048 (74) 849 31 36
0048 (74) 849 31 56
Recepcja Dom Zdrojowy
w Szczawnie - Zdroju
24h na dobę

0048 (74) 849 31 30
Recepcja Młynarz
w Szczawnie - Zdroju

0048 (74) 849 31 51
uzdrowisko@szczawno-
jedlina.pl


Jedlina-Zdrój
Recepcja Dom Zdrojowy
w Jedlinie - Zdroju

0048 (74) 849 32 00
recepcja.domzdrojowyjedlina@
szczawno-jedlina.pl

Konkurs ofert na stanowisko z uprawnieniami inspektora ochrony radiologicznej w Poradni Osteoporozy w ,, Uzdrowisko Szczawno –Jedlina ” S.A.

*

*

                        Szczawno Zdrój, 14.12.2016r.

 

Konkurs ofert na  stanowisko  z uprawnieniami inspektora ochrony radiologicznej w Poradni Osteoporozy

,, Uzdrowisko  Szczawno –Jedlina ” S.A.

 

Zarząd Spółki „Uzdrowisko Szczawno – Jedlina” S.A. z siedzibą w 58-310 Szczawno Zdrój,  ul. Sienkiewicza 1,  działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U.  z 2011 r., Nr 112, poz. 654  z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.), ogłasza

Konkurs ofert na stanowisko z uprawnieniami inspektora ochrony radiologicznej na lata 2017-2021  do Poradni Osteoporozy  w ,, Uzdrowisko  Szczawno- Jedlina’’ S.A.

                                  

Przedmiotem konkursu jest:

Wykonywanie badań densytometrycznych  aparatem DPX-BRAVO przez osobę posiadającą  uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, w dniach i godzinach  umożliwiających efektywne  wykorzystanie  urządzeń Poradni oraz maksymalną dostępność pacjenta.

Warunki konkursu:

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i formularzem oferty można  zapoznać się w komórce ds. kadr i  płac,   58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Sienkiewicza 1, od dnia  ukazania  się głoszenia  do  dnia  21.12.2016 r. w godz.: od  800 do 1600,  telefon kontaktowy 74 84 93 140.

 

Osoby zainteresowane ofertą proszę o kontakt tel. 74 84 93 150 lub przesłanie CV na adres e-mail:

kadry@szczawno-jedlina.pl w terminie do dnia 21.12.2016 r. do godz. 1600.

Rozstrzygnięcia ofertowania dokona właściwa Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd                            „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. o wynikach rozstrzygnięcia konkursu zostaną powiadomieni Oferenci, którzy złożyli oferty w postępowaniu konkursowym.

Zastrzega się prawo do odwołania ofertowania oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi po podpisaniu umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w „Uzdrowisko Szczawno – Jedlina” S.A.