Rezerwacja

Skontaktuj się z nami
mailowo lub telefonicznie
i zarezerwuj swój pobyt
w uzdrowisku:

Szczawno-Zdrój:
Dział marketingu
0048 (74) 849 31 35
0048 (74) 849 31 36
0048 (74) 849 31 56
Recepcja Dom Zdrojowy
w Szczawnie - Zdroju
24h na dobę

0048 (74) 849 31 30
Recepcja Młynarz
w Szczawnie - Zdroju

0048 (74) 849 31 51
uzdrowisko@szczawno-
jedlina.pl


Jedlina-Zdrój
Recepcja Dom Zdrojowy
w Jedlinie - Zdroju

0048 (74) 849 32 00
recepcja.domzdrojowyjedlina@
szczawno-jedlina.pl

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w ,, Uzdrowisko Szczawno –Jedlina ” S.A.

*

*

                       Szczawno-Zdrój, 10.11.2016 r.

 

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane

  w ,, Uzdrowisko  Szczawno –Jedlina ” S.A.

 

Zarząd Spółki „Uzdrowisko Szczawno – Jedlina” S.A. z siedzibą w 58-310 Szczawno Zdrój,  ul. Sienkiewicza 1,  działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  z 2011 r., Nr 112, poz. 654  z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.), ogłasza

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych dla pacjentów

 ,, Uzdrowisko  Szczawno- Jedlina ” S.A.

                                  

Przedmiotem konkursu jest:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza specjalisty
    w następujących dziedzinach medycyny:  balneologii i medycyny fizykalnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, kardiologii, w dziedzinie chorób wewnętrznych, internisty i pediatry po kursie z podstaw balneologii - dla pacjentów instytucjonalnych i komercyjnych.
  2. Zlecone zadania obejmować będą opiekę nad pacjentami w oddziałach szpitalnych, sanatoryjnych i przychodniach Uzdrowiska sprawowaną przez lekarzy specjalistów posiadających specjalizacje wskazane przez Udzielającego Zamówienie
    w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert na Udzielania Świadczeń Zdrowotnych”.

Warunki konkursu:

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i formularzem oferty można  zapoznać się w komórce ds. kadr i  płac,   58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Sienkiewicza 1, od dnia  ukazania  się głoszenia  do  dnia  30.11.2016 r. w godz.: od  800 do 1600,  telefon kontaktowy 74 84 93 140.

 

Osoby zainteresowane ofertą proszę o kontakt tel. 74 84 93 150 lub przesłanie CV na adres e-mail:

kadry@szczawno-jedlina.pl w terminie do dnia 30.11.2016 r. do godz. 1600.

 

Rozstrzygnięcia ofertowania dokona właściwa Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd                            „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. o wynikach rozstrzygnięcia konkursu zostaną powiadomieni Oferenci, którzy złożyli oferty w postępowaniu konkursowym.

Zastrzega się prawo do odwołania ofertowania oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi po podpisaniu umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w „Uzdrowisko Szczawno – Jedlina” S.A.