Rezerwacja

Skontaktuj się z nami
mailowo lub telefonicznie
i zarezerwuj swój pobyt
w uzdrowisku:

Szczawno-Zdrój:
Dział marketingu
0048 (74) 849 31 35
0048 (74) 849 31 36
0048 (74) 849 31 56
Recepcja Dom Zdrojowy
w Szczawnie - Zdroju
24h na dobę

0048 (74) 849 31 30
Recepcja Młynarz
w Szczawnie - Zdroju

0048 (74) 849 31 51
uzdrowisko@szczawno-
jedlina.pl


Jedlina-Zdrój
Recepcja Dom Zdrojowy
w Jedlinie - Zdroju

0048 (74) 849 32 00
recepcja.domzdrojowyjedlina@
szczawno-jedlina.pl

Zaproszenie do składania Ofert na badanie sprawozdania finansowego "Uzdrowisko Szczawno - Jedlina" S.A.

*

*

Zaproszenie do składania Ofert na badanie sprawozdania finansowego "Uzdrowisko Szczawno - Jedlina" S.A.

 

 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, złożonych przez firmy audytorskie w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie, Rada Nadzorcza wybrała do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. firmę Grupa Audyt  Sp. z o.o. z cialis en pharmacie siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 5/1, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2637 w rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.