REHABILITACJA PO COVID – 19
14.10.2021

Szanowni Pacjenci.

Miło nam poinformować, że w Uzdrowisku Szczawno - Jedlina od roku 2021 realizuje program rehabilitacji dla pacjentów po COVID-19 finansowany przez NFZ.

Zachęcamy do kontaktu z naszym Uzdrowiskiem, w czasie którego ustalić będzie można termin odbycia rehabilitacji pocovidowej. Rehabilitacja po COVID-19 trwa od 2 do 6 tygodni i oparta jest na indywidualnie dobranych zabiegach, w tym kuracjach opartych o naturalne surowce lecznicze.

Zapisy na rehabilitację po COVID-19 finansowaną przez NFZ odbywają się wyłącznie na podstawie skierowania. Skierowanie na rehabilitację stacjonarną może wystawić dowolny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego - lekarz pierwszego kontaktu (POZ) lub specjalista lub lekarz ze szpitala.

Na prawidłowo wypełnionym skierowaniu musi widnieć zapis: skierowanie na leczenie szpitalne

+ Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny (kod 6500) – Sanatorium DOM ZDROJOWY w Szczawnie Zdroju

lub

+ Oddział rehabilitacji kardiologicznej (kod 4308) – Szpital Kardiologiczny TERESA w Jedlinie - Zdroju

Kody rozpoznania (jeden z poniższych):

 • U07.8 - historia-przebiegu-covid-19-u-pacjenta
 • U07.9 - zdrowie-pacjenta-po-zakonczeniu-covid-19
 • U08.9 - Historia przebiegu COVID-19 u pacjenta, nieokreślona
 • U09.9 - Zdrowie pacjenta po przejściu COVID-19, nieokreślony

Czas trwania rehabilitacji COVID - 19 wynosi od 2 do 6 tygodni.

Rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, przy czym zakończenie leczenia określa się jako:

 • datę zakończenia izolacji domowej, lub
 • datę wypisu ze szpitala, lub
 • datę wypisu z izolatorium.

Z programu wyłącza się świadczeniobiorców, którzy odbyli już program z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 lub zakwalifikowani zostali do świadczeń w ramach programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

Dodatkowo niezbędne jest posiadanie wyników badań (badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia):

 • badania obrazowe  RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby;
 • aktualna morfologia,  CRP;
 • aktualne badanie EKG
 • inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na  ocenę stanu zdrowia pacjenta
 • przy dominującym problemie kardiologicznym badanie echokardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby 

Wyżej wymienione wyniki badań należy dołączyć do skierowania (dopuszcza się nie załączenie badania EKG i wykonanie badania w Uzdrowisku przy przyjęciu świadczeniobiorcy).

Uwaga!

 • Podstawą do przyjęcia rezerwacji na turnus jest otrzymanie przez Uzdrowisko prawidłowo wystawionego skierowania - zgodnie z ww. wytycznymi.
 • Jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.
 • Przeciwskazaniem do rehabilitacji jest brak zdolności do samoobsługi w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.
 • Osoby uczestniczące w programie powinny być samodzielne, zdolne do samoobsługi i czynnego uczestnictwa w programie rehabilitacyjnym, bez pomocy innych osób (powinny samodzielnie zadbać o higienę osobistą, samodzielnie chodzić).
 • Przyjęcie do Uzdrowiska nastąpi na podstawie wstępnej kwalifikacji, przeprowadzonej na 14 dni przed terminem przyjazdu do Uzdrowiska.

Skierowania na rehabilitację stacjonarną finansowaną przez NFZ

prosimy przesyłać na e-mail/telefon: 

 

marketing@szczawno-jedlina.pl  

572 729 817 (pon.-pt. w godz. 8:00-16:00) – rezerwacje pobytów w Szczawnie – Zdroju

 

sanatorium.teresa@szczawno-jedlina.pl

572 729 897 – rezerwacje pobytów w Jedlinie – Zdroju

 

Po weryfikacji skierowania skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub e-mailowo

w celu ustalenia terminu pobytu.

 

powrót