HISTORIA


 

Podania związane ze Szczawnem – Zdrój, sięgającym korzeniami trzynastego wieku, już w średniowieczu wspominały o korzystnym wpływie wód mineralnych na zdrowie, ale ich źródła i skład chemiczny po raz pierwszy opisano dopiero w 1601 roku.

W XVII stuleciu Szczawno – Zdrój znane było jako uzdrowisko, jednak intensywny rozwój kurortu i kompleksowej przedsiębiorczości związanej z leczeniem oraz obsługą kuracjuszy, rozpoczął się w roku 1815, kiedy to Jan Henryk VI Hochberg (ród z pobliskiego zamku Książ, Właściciele Szczawna) postanowili stworzyć uzdrowisko na europejskim poziomie. Przez wieki ściągali tu liczni i sławni kuracjusze. W Szczawnie leczyli się m.in.: król August, cesarz Wilhelm II, Konstantyn – król grecki, car Mikołaj I, Winston Churchill, kardynał Adam Sapieha, Zygmunt Krasiński, Ludwik Zamenhof, Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Brzechwa. Z kurortem związana jest również postać Henryka Wieniawskiego, który przyjeżdżał tu na leczenie i koncertował. W sezonie kurort ożywiał się niezwykle, a wielojęzyczny gwar nadawał mu międzynarodowy charakter.

W roku 2009 tj. setne urodziny – dostojny jubilat, szczawieński Dom Zdrojowy, emanował szczególnym czarem i magią atmosfery początków XX wieku.

Na jubileusz 100-lecia istnienia Domu Zdrojowego 28 września 2009r. do Szczawna Zdroju ściągnęły znaczące osobistości: urzędnicy państwowi, posłowie, przedstawiciele duchowieństwa i władz samorządowych, a także kuracjusze. Z uczestnikami jubileuszowego święta łączył się też książę Bolko VI Hochberg von Pless, wnuk pierwszych właścicieli hotelu, który z powodów zdrowotnych nie mógł przybyć osobiście.

Konferencyjna część jubileuszowych obchodów pod hasłem „Tradycje i perspektywy lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce” miała miejsce w neorokokowym Teatrze Zdrojowym. Gdzie można było wysłuchać znakomitych wykładów z dziedziny medycyny fizykalnej, kardiologii oraz lecznictwa uzdrowiskowego.
Oprócz referatów, dzięki uprzejmości naszych współorganizatorów – Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA „Zamek Książ” i Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – w Pijalni Wód Mineralnych odbył się wernisaż wystaw malarskich oraz rzeźby. Uwieńczeniem obchodów 100- lecia Domu Zdrojowego był koncert kwartetu smyczkowego Continuo pod tytułem „Z duchem księżnej Daisy”.