Każde przyjęcie do Izolatorium wymaga wcześniejszego telefonicznego umówienia pod numerem telefonu:

(74) 84 93 148 lub 572 729 847  (czynne przez całą dobę)


Izolatorium  – Sanatorium PIONIER
ul. I. Potockiego 4
58-310 Szczawno- Zdrój


Ilość pokoi: 19
Liczba wolnych miejsc:  44 (stan na dzień: 09.04.2021 r.)

W jakich przypadkach i kto można skierować pacjenta do izolatorium?

Do objęcia opieką w izolatoriach kwalifikują się osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, jednak bez jakichkolwiek objawów choroby, które nie wymagają hospitalizacji, które z przyczyn epidemiologicznych nie mogą odbyć izolacji w domu.

Skierować pacjenta do izolatorium może lekarz szpitala, albo lekarz POZ, albo państwowy inspektor sanitarny, z jednoczesnym powiadomieniem podmiotu leczniczego Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. nr tel. 572 729 847, 74 84 93 148.

Pacjent skierowany do izolatorium musi być samodzielny, bez objawów lub z niewielkim objawami COVID19, które nie utrudniają mu samoopieki i samopielęgnacji – ocena stanu klinicznego oraz prawidłowości skierowania, jak również odpowiedzialność za konsekwencje niewłaściwego skierowania spoczywa na lekarzu kierującym.

Celem ułatwienia objęcia opieką Izolowanego prosimy korzystać z poniższego skierowania do izolatorium: WZÓR SKIEROWANIA DO IZOLATORIUM

Pacjent musi być skierowany przez lekarza w systemie: https://gabinet.gov.pl/zaloguj/uzytkownik lub rejestrcovid.mz.gov.pl

Prosimy o załączanie w razie możliwości kserokopii wyniku badania PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2

 

Trzy posiłki dostarczane są w jednorazowych opakowaniach – 2 razy na dobę, w godzinach 8.00-9.00 śniadanie oraz 13.00-14.00 obiad wraz z kolacją.

Dostęp do TV:
Opłata za dostęp do telewizji wynosi 4,00 zł/dobę.
Opłaty należy dokonywać przelewem na konto Uzdrowiska Szczawno – Jedlina S.A.:
Nazwa banku: ING BS S.A. o/Wałbrzych nr konta: 83 1050 1908 1000 0022 4367 3353

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko/Pionier TV
Kartę otrzymacie Państwo po zaksięgowaniu wpłaty lub przesłaniu potwierdzenia dokonania transakcji na adres: recepcja.domzdrojowy@szczawno-jedlina.pl Kartę wydaje do pokoju Pacjenta Pielęgniarka po otrzymaniu od Pracownika Recepcji informacji o odnotowanej wpłacie.

Osoby izolowane mają możliwość dokonania zakupów poniższych produktów drogą telefoniczną:
– przyłbica ochronna – 32 zł
– maseczka ochronna jednorazowa – 3 zł
– woda mineralna ANKA 1,5l gazowana/ niegazowana – 2,10 zł
– ręcznik z LOGO duży – 45 zł
– ręcznik z LOGO mały – 25 zł
– mydło borowinowe – 12 zł
– mydło świerkowe – 13 zł
– żel pod prysznic borowinowy – 14 zł
– mus borowinowy/świerkowy pod prysznic – 20 zł
– kubki porcelanowe – 4 zł
– borowinowy krem do twarzy – 14 zł
– świerkowy krem do twarzy – 28 zł
– krem do stóp z borowiną – 12,5 zł
– krem do stóp świerkowy – 15 zł
– krem do rąk z borowiną – 12 zł
– krem do rąk świerkowy – 15 zł
– praliny adwokat/wiśnia – 8,50 zł
* opłata doliczana każdorazowo za usługę dostawy wraz z odpowiednim zapakowaniem produktów – 6 zł

Zamówienia należy dokonywać drogą telefoniczną pod nr tel. 74 84 93 135 lub 130
Nr konta do wpłat:  Uzdrowiska Szczawno – Jedlina S.A.:  83 1050 1908 1000 0022 4367 3353  Tytułem: Imię i nazwisko, nr pokoju

Procedura przekazania paczek dla izolowanych: Rodzina zostawia paczkę u pielęgniarki dyżurującej, opisaną imieniem i nazwiskiem izolowanego oraz jego ew. numerem telefonu komórkowego – nie wolno podawać alkoholu, papierosów, niebezpiecznych narzędzi czy też środków odurzających etc.

Osoba izolowana może zostać wypisana z izolatorium:

• po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia objawów – w przypadku osoby z objawami klinicznymi;
• po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 – w przypadku osoby bez objawów klinicznych.

W przypadku pacjentów immunoniekompetentnych, okres izolacji może zostać wydłużony do 20 dni. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem w izolatorium.

Personel medyczny izolatorium zaleca osobie wypisanej z izolatorium konieczność zachowania szczególnej higieny rąk przez co najmniej 7 dni.

W przypadku samowolnego opuszczenia izolatorium przez osobę objętą opieką personel medyczny izolatorium informuje o tym niezwłocznie telefonicznie policję oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Przed opuszczeniem pokoju Pacjent powinien:
–  wywietrzyć pokój (pozostawić otwarte okna);
–  zdjąć pościeli bieliźnianą i włożyć ją do czerwonego worka;
–  zostawić klucze w drzwiach;
–  oraz codziennie wieczorem wystawiać śmieci przed drzwi na korytarz.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY – IZOLATORIUM PIONIER

Załącznik nr 1 do Regulaminu pobytu w Izolatorium utworzonym przez Uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A. w Szczawnie – Zdroju – WZÓR SKIEROWANIA DO IZOLATORIUM
Załącznik nr 2 do Regulaminu pobytu w Izolatorium utworzonym przez Uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A. w Szczawnie – Zdroju – CENNIK OPŁAT ZA SZKODY W IZOLATORIUM
Załącznik nr 3 do Regulaminu pobytu w Izolatorium utworzonym przez Uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A. w Szczawnie – Zdroju – ZOBOWIĄZANIE DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU

ZARZĄDZENIE NR 88-2020 z dnia 02.11.2020 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 88/2020 z dnia 02.11.2020 r. – Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 88 2020.pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 88/2020 z dnia 02.11.2020 r. – Izolatorium Sanatorium Pionier