NAGRODZY I CERTYFIKATY


 


Certyfikat „Dziedzictwo Kulinarne Dolnego Śląska” – Woda „Anka”

Z przyjemnością informujemy, iż nasza naturalna woda mineralna ANKA od 2018 roku, rokrocznie zostaje wyróżniona certyfikatem „Dziedzictwo Kulinarne Dolnego Śląska”.
Gorąco zachęcamy do zakupu naszej wody


MUFLONY

  • I Miejsce w Plebiscycie Gospodarczym „Muflony 2006” w kategorii: Najlepsza Usługa,
  • III Miejsce w Plebiscycie Gospodarczym „Muflony 2007” w kategorii: Produkt – woda mineralna „Anka”,
  • I Miejsce w Plebiscycie Gospodarczym „Muflony 2008” w kategorii: Najlepsza Usługa – Krioterapia ogólnoustrojowa w komorze Kriogenicznej,
  • III Miejsce w Plebiscycie Gospodarczym „Muflony 2009” w kategorii Produkt – woda mineralna „Anka”,
  • II Miejsce w Plebiscycie Gospodarczym „Muflony 2011” w kategorii  Najlepsza Inwestycja Zrealizowana ze Środków RPO WD w Subregionie Wałbrzyskim.
  • III Miejsce w Plebiscycie Gospodarczym „Muflony 2016” w kategorii Produkt – woda mineralna „Anka”.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 9001:2015

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów w roku 2007 Zarząd spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” podjął decyzję o rozpoczęciu procesu tworzenia systemu zarządzania jakością. Konsekwencją tej decyzji było wdrożenie a następnie certyfikowanie systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015
W dniu 4 sierpnia 2008 roku „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. otrzymało certyfikat poświadczający zgodność systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie: „Lecznictwo uzdrowiskowe w ramach pobytu szpitalnego i sanatoryjnego, porad ambulatoryjnych, rehabilitacji oraz wczesnej rehabilitacji kardiologicznej”.

Certyfikat zgodności z normą wydała niezależna jednostka certyfikująca – DEKRA Certyfication Sp. z o.o. Dążąc do systematycznego podnoszenia standardów Zarząd Spółki podjął kolejne kroki, których celem jest bezpieczeństwo przygotowywanej żywności. Dlatego też w miesiącu lipcu 2009 roku zakończyliśmy proces wdrażania systemu HACCP, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów spożywających żywność wyprodukowaną w naszych kuchniach. z funkcjonującym już systemem
Wdrożony w Uzdrowisku system HACCP został zintegrowany zarządzania jakością. W 2018 roku Spółka wdrożyła normę ISO 9001:2015 i otrzymała nowy certyfikat, zgodny z zakresem działalności.


„WZOROWA FIRMA”

„Uzdrowisko Szczawno – Jedlina” S.A. zostało laureatem konkursu „Wzorowa Firma” i dołączyła do grona najlepszych firm w Polsce dzięki temu mamy prawo używania nazwy Wzorowa Firma. Wyróżnienie to świadczy o najwyższej jakości świadczonych usług.