IZOLATORIUM
30.11.2021

Uzdrowisko Szczawno- Jedlina S.A. uruchamia Izolatorium w Sanatorium Uzdrowiskowym „Mieszko”
Adres: ul. Wojska Polskiego 4, 58-310 Szczawno-Zdrój

 1. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dla LEKARZY kierujących do Izolatorium.
 2. Każde przyjęcie do Izolatorium wymaga wcześniejszego telefonicznego umówienia pod numerem telefonu:
  572 729 809, 74 849 31 10
  Ilość pokoi: 17 na 3 piętrach.
 3. W jakich przypadkach i kto może skierować pacjenta do izolatorium?
 4. Do objęcia opieką w izolatoriach kwalifikują się osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, jednak bez jakichkolwiek objawów choroby, które nie wymagają hospitalizacji, które z przyczyn epidemiologicznych nie mogą odbyć izolacji w domu.
  Skierować pacjenta do izolatorium może lekarz szpitala albo lekarz POZ, albo Państwowy Inspektor Sanitarny,z jednoczesnym powiadomieniem podmiotu leczniczego Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. nr tel. 572 729 809, 74 84 93 110.
  Pacjent skierowany do izolatorium musi być samodzielny, bez objawów lub z niewielkim objawami COVID19, które nie utrudniają mu samoopieki i samopielęgnacji – ocena stanu klinicznego oraz prawidłowości skierowania, jak również odpowiedzialność za konsekwencje niewłaściwego skierowania spoczywa na lekarzu kierującym.
  Celem ułatwienia objęcia opieką Izolowanego prosimy korzystać z poniższego skierowania do izolatorium:
  IZOLATORIUM wzór skierowania
 5. Pacjent musi być skierowany przez lekarza w systemie:
 6. https://www.gabinet.gov.pl/zaloguj/uzytkownik lub
 7. https://rejestrcovid.mz.gov.pl/
 8. Prosimy o załączanie w razie możliwości kserokopii wyniku badania PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2.
  Trzy posiłki dostarczane są w jednorazowych opakowaniach – 2 razy na dobę, w godzinach 8.00-9.00 śniadanie oraz 13.00-14.00 obiad wraz z kolacją.
  Procedura przekazania paczek dla izolowanych:
  Rodzina zostawia paczkę u pielęgniarki dyżurującej, opisaną imieniem i nazwiskiem izolowanego oraz jego ew. numerem telefonu komórkowego – nie wolno podawać alkoholu, papierosów, niebezpiecznych narzędzi czy też środków odurzających etc.
 9. Osoba izolowana może zostać wypisana z izolatorium:
  – po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia objawów – w przypadku osoby z objawami klinicznymi;
  – po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 – w przypadku osoby bez objawów klinicznych.
  – w przypadku pacjentów immunoniekompetentnych, okres izolacji może zostać wydłużony do 20 dni. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem w izolatorium.
  – Personel medyczny izolatorium zaleca osobie wypisanej z izolatorium konieczność zachowania szczególnej higieny rąk przez co najmniej 7 dni.
  – w przypadku samowolnego opuszczenia izolatorium przez osobę objętą opieką personel medyczny izolatorium informuje o tym niezwłocznie telefonicznie Policję oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 10. Przed opuszczeniem pokoju Pacjent powinien:
 11. – wywietrzyć pokój (pozostawić otwarte okna);
  – zdjąć pościel bieliźnianą i włożyć ją do czerwonego worka;
  – zostawić klucze w drzwiach;
  – oraz codziennie wieczorem wystawiać śmieci przed drzwi na korytarz.
powrót