OFERTA PRACY- PIELĘGNIARKA
30.11.2021

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. zatrudni PIELĘGNIARKĘ

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe,
 • doświadczenie w zawodzie,
 • umiejętność pracy w zespole.

ZADANIA:

 • całościowa opieka nad pacjentem,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • edukacja pacjenta.

WARUNKI PRACY:

 • wymiar czasu pracy: pełny etat.
 • umowa o pracę.
 • miejsce pracy: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781).”

Informujemy, że Administratorem danych jest Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. z siedzibą w Szczawno-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 6. Dane zbierane są wyłącznie dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dn. 26.06.1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydata w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@szczawno-jedlina.pl .

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

powrót