POBYTY ZE SKIEROWANIEM NFZ


 

Ważne informacje dla Kuracjusza kierowanego w ramach NFZ

 • Kuracjusz przyjeżdżający do Uzdrowiska powinien posiadać ze sobą IMIENNE SKIEROWANIE oraz obowiązującą dokumentację lekarską, dowód osobisty, zapas stale przyjmowanych leków na cały okres pobytu.
 • Pobyt rozpoczyna się od godz. 14.00 pierwszego dnia, a kończy o godz. 12.00 ostatniego dnia pobytu.
 • Pierwszy dzień pobytu rozpoczyna się obiadem, natomiast w dniu wyjazdu kończy się śniadaniem. Za niewykorzystane posiłki w ostatniej dobie nie przysługuje suchy prowiant.
 • Kuracjuszowi przysługują 3 posiłki dziennie z możliwością korzystania z diet leczniczych wg wskazań medycznych.
 • Istnieje możliwość dopłaty za dietę nie zleconą przez lekarza. Jest to kwota 24 zł/ dobę.
 • Każdy kuracjusz skierowany przez NFZ na leczenie uzdrowiskowe proszony jest o potwierdzenie przyjazdu:
  · telefonicznie - nr tel. 74 849 31 35, 74 849 31 30 lub
  · e- mail: recepcja.domzdrojowy@szczawno-jedlina.pl
 • Pokoje przydzielane są po przyjeździe kuracjusza do Uzdrowiska w ramach posiadanych w danym dniu wolnych miejsc. Samowolna zmiana pokoju jest niedozwolona.
 • Z uwagi na ograniczoną liczbę pokoi 1-osobowych są one udostępniane w pierwszej kolejności Kuracjuszom, których stan zdrowia wymaga oddzielnego zakwaterowania, o czym decyduje lekarz uzdrowiskowy po przesłaniu odpowiednich dokumentów (zaświadczenie lekarskie).
 • Zakwaterowanie małżeństw w pokojach 2-osobowych jest możliwe tylko w przypadku dostępnych pokoi w momencie przyjazdu kuracjuszy. Uzdrowisko Szczawno - Jedlina S.A. nie gwarantuje zakwaterowania małżeństw razem w pokojach 2-osobowych.
 • Rejestracja pacjentów odbywa się:
  · dla pacjentów skierowanych do Domu Zdrojowego - w recepcji Domu Zdrojowego;
  · dla pacjentów skierowanych do Młynarza - w recepcji Młynarza;
  · dla pacjentów skierowanych do Pioniera – w recepcji Młynarz lub* w recepcji Dom Zdrojowy (*zmiana obiektu obowiązuje od 29.03.2022 r. – pacjentów prosimy o kontakt telefoniczny i/lub e-mail przed przyjazdem: 572 729 834 lub 829 lub 855 lub 807; e-mail: marketing@szczawno-jedlina.pl );
  · dla pacjentów skierowanych do Mieszka – w dyżurce pielęgniarskiej Mieszko;
 • Pacjent ponosi koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem), a także częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania.
 • Zwolnienie z opłat przysługuje:
  · pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest na podstawie odrębnych przepisów;
  · dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26;
  · dzieciom niepełnosprawnym w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku,
  · dzieciom uprawnionym do renty rodzinnej.
 • Każdy turnus trwa 21 dni. Skrócenie pobytu jest możliwe w wyjątkowych sytuacjach na pisemny wniosek:
  · z powodu choroby, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu;
  · z powodu przyczyn niezależnych od kuracjusza, w tym udokumentowanej choroby, śmierci członka najbliższej rodziny lub osoby pozostającej pod jego opieką.
 • Za turnus pobierana jest opłata uzdrowiskowa w wysokości 5,40 zł/ (obowiązuje od 01.2023 roku) za każdą rozpoczętą dobę pobytu (przekazywana w całości na rzecz Uzdrowiskowej Gminy Szczawno - Zdrój).
 • W przypadku nieuzasadnionych, nieterminowych wyjazdów i przyjazdów pacjentów NFZ pobierana jest odpłatność za niewykorzystane dni pobytu i wynosi 130 zł/ za dobę.
 • W przypadku skrócenia pobytu pacjentowi przysługuje zwrot częściowej dopłaty do pobytu określonej w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzrowiskowego oraz opłaty uzdrowiskowej proporcjonalnie do niewykorzystanych dni pobytu.
 • Istnieje możliwość skorzystania z płatnych miejsc postojowych, znajdujących się przy obiektach: Dąbrówka, Mieszko i Młynarz. Koszt miejsca postojowego jest zależny od długości pobytu i wynosi: 250 zł/turnus. Opłaty dokonuje się w recepcji w Domu Zdrojowym. Miejsca nie są strzeżone.
 • Istnieje możliwość zakupu pakietu telewizji, którego koszt wynosi 80 zł/21 dni pobytu.
 • Uzdrowisko nie zapewnia ręczników.
 • Na wszystkie zabiegi należy przychodzić z jednorazowym flizelinowym prześcieradłem.
 • Informujemy o konieczności zakupu prześcieradła do zabiegów fizjoterapeutycznych.
 • Na sali gimnastycznej należy posiadać strój i obuwie sportowe.
 • Na zabiegi w kriokomorze należy zabrać strój sportowy - zalecane, krótkie bawełniane spodenki oraz podkoszulka na ramiączkach, bawełniane bezuciskowe podkolanówki, maseczka, bawełniana/ wełniana czapka/opaska lub nauszniki oraz rękawiczki. Maseczkę, opaskę/nauszniki, rękawiczki można zakupić w Dziale Planowania Zabiegów.
 • W ramach leczenia uzdrowiskowego kuracjuszowi przysługuje nie mniej niż 54 zabiegi zlecone przez lekarza z gamy zabiegów leczniczych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych zabiegów leczniczych (zleconych przez lekarza uzdrowiskowego) za dodatkową odpłatnością.
 • Kuracjusz korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie uzdrowiskowego lecznictwa sanatoryjnego nie ma prawa do zwolnienia lekarskiego.
 • W sanatorium uzdrowiskowym kuracjusz wnosi opłatę sanatoryjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w Sanatorium Uzdrowiskowym.
  Dopłata kuracjusza do zakwaterowania i wyżywienia uzależniona jest od standardu pokoju.
 • Zarząd Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. w Szczawnie-Zdroju z dnia 12 września 2022 r. ws. ustalenia wysokości dopłaty za posiłki przygotowane na życzenie pacjenta według określonej diety. Niniejszą decyzją ustala się co następuje:

  1. Wprowadza się dopłatę za posiłki przygotowywane na życzenie pacjenta według diety:
  - bezglutenowej – 10,00 zł/dzień;
  - bez laktozy – 10,00 zł/dzień;
  - bez nabiału – 10,00 zł/dzień;
  - wegetariańskiej, wegańskiej oraz innej nie wymienionej wyżej – 24,00 zł/dzień.

  2. Dopłata dotyczy sytuacji, gdy kuracjusz nie dostarczył dokumentacji medycznej wykazującej wyraźne wskazanie do stosowania powyższych diet.

  3. Dopłata dotyczy każdego kuracjusza (pełnopłatnego, z ZUS i NFZ) oraz gości hotelowych.

 

Poziom finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu-(Dz.U. z 12.04.2022 r. poz. 805 – Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 kwietnia 2022 r.) 
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2022/102/805.pdf