Statut Spółki

wezwanie do przekazania akcji (pierwsze)

wezwanie do przekazania akcji (drugie)

wezwanie do złożenia akcji (trzecie)

wezwanie do złożenia akcji (czwarte)